اول خبر | خبر امروز

??? دستاورد برجام از زبان حميد بعيدي‌نژاد

زمان دریافت خبر :
در اولين سالگرد اجراي برجام حميد بعيدي‌نژاد عضو و رييس هيات مذاکره کننده هسته‌اي کشورمان که چند ماهي است به عنوان سفير کشورمان در لندن فعاليت مي‌کند به ??? دستاورد مهم برجام پرداخته است.

امروز سه شنبه، 2 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7555

دیگران چه می خوانند