اول خبر | خبر امروز

ابتکاري در توليد نبات

زمان دریافت خبر :
يک واحد توليدي در قزوين براي نخستين بار نبات شيره انگور توليد کرده است.

امروز شنبه، 3 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 536

دیگران چه می خوانند