اول خبر | خبر امروز

گزارش تصويري رهاسازي زباله هاي بيمارستاني و عفوني بيخ گوش کلان شهر زاهدان

زمان دریافت خبر :
گزارش تصويري  رهاسازي زباله هاي بيمارستاني و عفوني بيخ گوش کلان شهر زاهدان فاجعه رهاسازي زباله هاي بيمارستاني و عفوني در کمين شهروندان زاهدان است.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2784

دیگران چه می خوانند