اول خبر | خبر امروز

Syrian Army Retakes another Strategic Districts in Southern Aleppo

زمان دریافت خبر :

Syrian military source says, army and allied forces take control of strategic Sheikh Saeed district in South Aleppo from terrorist group. Syrian army speed up its advances in recent days. 12...

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2150

دیگران چه می خوانند