اول خبر | خبر امروز

EU to boost defense cooperation revitalize military spending

زمان دریافت خبر :
The EU announces plans aimed at boosting joint defense cooperation and reviving military spending.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2148

دیگران چه می خوانند