تندباد اردبیل را درنوردید

زمان دریافت خبر :
تندبادی با سرعت ۹۰ کیلومتر بر ساعت شهراردبیل را در نوردید و مشکلاتی برای شهروندان ایجاد کرد.
۱۷:۱۶ - ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ آذر