اول خبر | خبر امروز

بزرگداشت مجاهدين در غربت

زمان دریافت خبر :
مراسم بزرگداشت مجاهدين در غربت- شيخ ابراهيم يعقوب زکزاکي، شيخ نمر باقر النمر- با حضور انديشمنداني از ? کشور در دامغان برگزار شد.
??:?? - ???? چهار شنبه ?? آذر

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2154

دیگران چه می خوانند