اول خبر | خبر امروز

VIDEO: Cuban People Pay Tribute to Fidel Castro at Revolution Square in Havana

زمان دریافت خبر :

Hundreds of thousands of Cubans gathered on Monday and Tuesday at Revolution Square in the capital Havana to pay tribute to the late revolutionary leader Fidel Castro, who passed away late Friday at the age of 90....

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2151

دیگران چه می خوانند