قربانیان آقای وزیر

زمان دریافت خبر :
در حالی طی دو سال و چند ماه اخیر دو سانحه مرگبار هوایی و ریلی در کشور روی داده که مقام‌های مسئول این دو حوزه برای بقای وزیر قربانی شده‌اند.