اول خبر | خبر امروز

قربانيان آقاي وزير

زمان دریافت خبر :
در حالي طي دو سال و چند ماه اخير دو سانحه مرگبار هوايي و ريلي در کشور روي داده که مقام‌هاي مسئول اين دو حوزه براي بقاي وزير قرباني شده‌اند.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2151

دیگران چه می خوانند