می‌سازیم تا ساخته شویم!

زمان دریافت خبر :
این روزها از اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه دامغان و دانشجویان جهادگر این دانشگاه خواسته ایم که برایمان از «سبک زندگی اردوی جهادی» بگویند.

امروز شنبه، 13 آذر 1395

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1438

دیگران چه می خوانند