اول خبر | خبر امروز

مي‌سازيم تا ساخته شويم!

زمان دریافت خبر :
اين روزها از اعضاي بسيج دانشجويي دانشگاه دامغان و دانشجويان جهادگر اين دانشگاه خواسته ايم که برايمان از «سبک زندگي اردوي جهادي» بگويند.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2150

دیگران چه می خوانند