اول خبر | خبر امروز

روی خط خبر

VIDEO: Russia Distributes Aid Among Aleppo s Civilians

زمان دریافت خبر :

Russian state television on Wednesday showed footage of humanitarian aid distribution in Syria's besieged city of Aleppo from the day before....

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2143

دیگران چه می خوانند