اول خبر | خبر امروز

FRONTLINE VIDEO Shows Syrian Army Advances Through Rebel-Held Areas

زمان دریافت خبر :

The Syrian army continued its advance in rebel-held eastern Aleppo as they edge closer to seizing control of the Syrian city....

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2154

دیگران چه می خوانند