اول خبر | خبر امروز

VIDEO : Iranian Martyrs of Iraq Blast Laid to Rest

زمان دریافت خبر :

On November 24, explosives laden onto a truck were set off at a gas station in the Shomali village in the suburbs of the city of al-Hilla, located 120 kilometers southeast of the Iraqi capital and around 80 kilometers (50 miles) from the country’s holy city of Karbala....

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2144

دیگران چه می خوانند