اول خبر | خبر امروز

15 Killed and Injured by Terrorist Mortar Attack in Aleppo: Al-ALAM

زمان دریافت خبر :

In terrorists rocket attacks to different district of Aleppo, at-least 8 civilians killed including children and 7 other injured....

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2161

دیگران چه می خوانند