اول خبر | خبر امروز

صادرات ميوه و مرکبات

زمان دریافت خبر :
وزارت جهاد کشاورزي گفت : دولت براي صادرات مرکبات و کيوي به ازاي هر کيلوگرم ??? تومان يارانه نقدي پرداخت مي کند.
??:?? - ???? چهار شنبه ?? آذر

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2151

دیگران چه می خوانند